12x Transportroller aus Aluminium, offenes Deck, 250 kg Tragkraft

12x Transportroller aus Aluminium, offenes Deck, 250 kg Tragkraft, graue Gummiräder, für Behälter / Boxen 600 x 400 mm -ab 438,00

Rollwagen / Logistikroller / Kistenroller aus Aluminium, stabil, unzerbrechlich und stark, Tragkraft 250 kg, Für Behälter Kästen im Euromaß 600